Reklama
 
Blog | Pavel Klusák

Věc: Výzva k odstoupení předsedy Rady ČRo // Kauza Swastika Eyes

Nechávám tu otevřený dopis, jímž Petr Vizina (publicista & hudební redaktor Hospodářských novin) vyzývá k rezignaci předsedu Rady Českého rozhlasu. Kauza Radio Wave a odhalená neofašistická buňka uvnitř skupiny Primal Scream: směšný příběh, kdyby to nebyla zas trapně nemotorná záminka k likvizaci Waveu. 

K rukám Ing.
Floriana, předsedy Rady ČRo // V Praze dne 25. 10. 2008

Věc: Výzva k
odstoupení předsedovi Rady ČRo

Vážený pane
předsedo,

Reklama

obracím se na Vás v souvislosti s veřejně přístupným
zápisem ze zasedání Rady ČRo z 23. října 2008, bod "Přehled
hodnocení vybraných stanic Českého rozhlasu". Z dokumentu vyplývá, že
Rada ČRo pod Vaším vedením není plně způsobilá uplatňovat právo veřejnosti
na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu ve smyslu zákona č.
484/1991 Sb..

Při projednávání
programu Rádia Wave vznesli členové rady výtky vůči:

1.
Odvysílání písně Swastika Eyes od skotské skupiny Primal Scream.

2. Pořadu Friday
Ripple uváděnému v angličtině. Moderátor Craig Duncan si do něj 12. září pozval
do pořadu Rosie Johnstonovou ze zahraničního vysílání Českého rozhlasu.
"Oba pocházejí ze Skotska, a tak informovali posluchače, že první hodina
bude standardní a druhá bude velmi skotská, nacionalistická," cituje zápis
zasedání.

3. Hudebnímu pořadu
Worldwide moderátora Gilese Petersona, přejímanému Rádiem Wave z BBC.
Dvouhodinový týdeník je rovněž v angličtině, vysílaný bez překladu do
češtiny.

Zda použití symbolu
spoleného s nacismem v názvu skladby od skupiny Primal Scream nepropaguje hnutí
omezující práva a svobody jednotlivce, či zda dvouhodinový pořad BBC v
angličtině patří do programu Rádia Wave, jsou naprosto legitimní otázky. Méně
pochopitelná je již obava, zda se stanice nestala buňkou skotských
separatistů. Neschopnost rozeznat nadsázku však není předmětem této
stížnosti.

Tím je způsob
argumentace a znalecké práce v Radě ČRo. Je pochopitelné, že každý z členů
rady nemůže být úzce orientovaným odborníkem na soudobou kulturu. Posudky ke
zmíněným výtkám, jež vypracoval analytik Rady ČRo, ing. Vogl, ale vykazují
absenci znalostí na úrovni kurikula druhého stupně současného základního
vzdělání; konkrétně se jedná o neschopnost najít relevantní zdroje na internetu,
zvládnout cizí jazyk na mírně pokročilé úrovni a porozumět jednoduchému
písňovému textu. Nad analýzou ing. Vogla či amatérským překladem písně
Swastika Eyes, pořízeným se zásadními chybami členem Rady ČRo Antonínem
Zelenkou tak, že se píseň napadající fašismus jeví jako fašistická, jste se
však Vy ani členové Rady, nepozastavili. Dovozovat z nacistického
symbolu v názvu skladby, že "mimořádná tolerantnost" vůči Rádiu
Wave "vede k fašismu", jak jste uvedl, je nebezpečné
obvinění, zvlášť pokud pro Vámi řízenou radu zřejmě neexistuje způsob, jak se
dobrat relevantních informací ohledně významu vysílané hudby a kulturního
kontextu, v němž se objevuje.

Zde nejde v prvé
řadě o Rádio Wave; jde o dvě důležitější věci. Zaprvé, zda jsou chybné
argumenty důsledkem nekompetentnosti analytika a členů Rady ČRo, anebo jde o
účelovou manipulaci, cynicky využívající chybné předpoklady. A zda Rada ČRo pod
Vaším vedením jedná stejně i v případech, které nejsou tak mediálně sledované.

Ze zápisu rovněž
vyplývá, že se z existence Rádia Wave stalo politikum, přestože Rada
ČRo by měla být nezávislá. "Já jsem vždycky říkal, že je
zajímavé, že velmi agilně tuto stanici hájila paní poslankyně Levá z KSČM,
jinak jsem žádný vehementní boj zase takový v poslanecké sněmovně a v rozhovoru
s různými poslanci nezaznamenal," cituje zápis slova člena Rady
ČRo Antonína Zelenky. Přestože jste jej ihned napomenul, je jasné, jak to
s nezávislostí na politických tlacích kolem ČRo pod Vaším vedením Rady vypadá.

Z těchto důvodů Vás
žádám, abyste na svou funkci v zájmu koncesionářů a posluchačů Českého rozhlasu
rezignoval. Tento dopis považujte za otevřený a zároveň za petici za Vaše
odvolání.

Petr Vizina, hudební
publicista, autor pořadu Vizionáři na Rádiu Wave

Trávníčkova 1779,
Praha 5

 


* * * // Připojuji ještě český překlad textu Swastika Eyes… představte si, že tohle se četlo a kolektivně poslouchalo na nějaký schůzi, no to musej bejt, pani, pěkný vejlupci, který si tam todle čtou a pak si vo tom celý říčný vyprávěj, nezažili válku, spratci, já bych je hnala i se syfilisem, my tady na ně makáme – – – – – – (nebo jsem úroveň té debaty netrefil?)

 

Swastika Eyes (Překlad čtený Antonínem Zelenkou)

Vaše duše hoří

Ať sype oheň na každého

Stávkokaze, policii, vládní zloděje

Parazitický
syfilitiky

 

Máš oči hákového kříže

 

Vyliji si svou sklíčenost

Udržuji si svou touhu

Moje tělo, moje kosti, které mám

Moje myšlenky a zbraně

Jsou imunitní infekcí

Krev v mých očích

Má vize je jasná

Parazitičtí syfilitici

 

Máš oči hákového kříže

 

Vidím tvoji autosugesci

Zbavení se politiky, iluze demokracie

 

Máš oči hákového kříže

 


// a pro srovnání originál //

Your soul dont burn
You dark the sun you
Rain down fire on everyone
Scabs, police, government thieves
Venal psychic amputees
Parasitic your syphilitic
Parasitic your syphilitic

Swastika eyes, You got Swastika eyes
You got Swastika eyes, swastika eyes, swastika eyes

Ill vent my spleen Ill keep my dreams
My flesh my bones my soul I own
My minds a weapon immune from infection
Blood in my eyes, my vision is clear
Parasitic your syphilitic
Parasitic your syphilitic

Swastika eyes, You got Swastika eyes
You got Swastika eyes, swastika eyes, swastika eyes

I see your autosuggestion psychology
Elimination policy
A military industrial
Illusion of democracy

Swastika eyes